ایران به کشورهای پیشرو حوزه ژنتیک می‌پیوندد

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور گفت: ایران نخستین گام‌های اثرگذار حوزه ژنتیک را می‌پیماید و در صورت استفاده مناسب از ظرفیت‌های ذاتی کشور، ایران به کشورهای پیشرو این حوزه در دنیا خواهد پیوست.